HOMILIE I KAZANIA

KAZANIA NA NIEDZIELE

ROK A

ROK B

ROK C

 • I Niedziela zwykła
 • II Niedziela zwykła
 • III Niedziela zwykła
 • IV Niedziela zwykła
 • V Niedziela zwykła
 • VI Niedziela zwykła
 • VII Niedziela zwykła
 • VIII Niedziela zwykła
 • IX Niedziela zwykła
 • X Niedziela zwykła
 • XI Niedziela zwykła
 • XII Niedziela zwykła
 • XIII Niedziela zwykła
 • XIV Niedziela zwykła
 • XV Niedziela zwykła
 • XVI Niedziela zwykła
 • XVII Niedziela zwykła
 • XVIII Niedziela zwykła
 • XXI Niedziela zwykła
 • XXII Niedziela zwykła
 • XXIII Niedziela zwykła
 • XXIV Niedziela zwykła
 • XXV Niedziela zwykła 2015
 • XXVI Niedziela zwykła
 • XXVII Niedziela zwykła
 • XXVIII Niedziela zwykła
 • XXIX Niedziela zwykła
 • XXX Niedziela zwykła
 • XXXI Niedziela zwykła
 • XXXII Niedziela zwykła
 • XXXIII Niedziela zwykła
 • I Niedziela zwykła
 • II Niedziela zwykła
 • III Niedziela zwykła
 • IV Niedziela zwykła
 • V Niedziela zwykła
 • VI Niedziela zwykła
 • VII Niedziela zwykła
 • VIII Niedziela zwykła
 • IX Niedziela zwykła
 • X Niedziela zwykła
 • XI Niedziela zwykła
 • XII Niedziela zwykła
 • XIII Niedziela zwykła
 • XIV Niedziela zwykła
 • XV Niedziela zwykła
 • XVI Niedziela zwykła
 • XVII Niedziela zwykła
 • XVIII Niedziela zwykła
 • XXI Niedziela zwykła
 • XXII Niedziela zwykła
 • XXIII Niedziela zwykła
 • XXIV Niedziela zwykła
 • XXV Niedziela zwykła
 • XXVI Niedziela zwykła 2016
 • XXVII Niedziela zwykła
 • XXVIII Niedziela zwykła
 • XXIX Niedziela zwykła
 • XXX Niedziela zwykła
 • XXXI Niedziela zwykła
 • XXXII Niedziela zwykła
 • XXXIII Niedziela zwykła

TRADYCJA – kazania wg tradycyjnego kalendarza liturgicznego i mszy św.  w klasycznym rycie, tzw. mszy “trydenckiej”

KAZANIA NIEDZIELNE
KAZANIA OKOLICZNOŚCIOWE

UROCZYSTOŚCI

INNE SWIĘTA

OKOLICZNOŚCI

ADWENT

ROK A

ROK B

ROK C

 • I NIEDZIELA
 • II NIEDZIELA
 • III NIEDZIELA
 • IV NIEDZIELA
 • I NIEDZIELA
 • II NIEDZIELA
 • III NIEDZIELA
 • IV NIEDZIELA

 

WIELKI POST

ROK A

ROK B

ROK C

 • I NIEDZIELA
 • II NIEDZIELA
 • III NIEDZIELA
 • IV NIEDZIELA
 • V NIEDZIELA
 • I NIEDZIELA
 • II NIEDZIELA
 • III NIEDZIELA
 • IV NIEDZIELA
 • V NIEDZIELA
 • I NIEDZIELA
 • II NIEDZIELA
 • III NIEDZIELA
 • IV NIEDZIELA
 • V NIEDZIELA

KAZANIA PASYJNE