O MNIE

Jestem kapłanem rzymskokatolickim. Święcenia kapłańskie przyjąłem 18 maja 1997 r. w Katedrze, w Przemyślu, z rąk JE Abpa Józefa Michalika. Po 9 latach duszpasterzowania w Archidiecezji Przemyskiej, zrządzeniem Opatrzności rozpocząłem pracę duszpasterską w Archidiecezji Łódzkiej.

Posługę w Archidiecezji Łódzkiej rozpocząłem w Parafii Chrystusa Odkupiciela w Łodzi. Po trzech latach zostałem skierowany do Bełchatowa, do Parafii Miłosierdzia Bożego. Tam posługiwałem przez okres pięciu lat. Potem kolejne pięć w Parafii Zesłania Ducha Świętego w Łodzi. Od 2019 do 2020 roku byłem wikariuszem w Parafii NMP Królowej Polski w Łodzi.

Ostatnim dekretem Księdza Arcybiskupa zostałem przeniesiony do Parafii Chrystusa Odkupiciela w Łodzi, gdzie obowiązki pełnię od 25 sierpnia 2020 roku.


Dzięki łaskawości Miłosiernego Boga i życzliwych ludzi, których mi Bóg postawił na drodze życia kapłańskiego, przekonałem się o słuszności powrotu do św. Tradycji w Kościele Katolickim. Papieski dokument Summorum Pontificum dał nam jasno do zrozumienia, że to co było dla poprzednich pokoleń gruntem do wzrostu w świętości i jako pewny fundament do zbawienia, nie może być uznawane, jako nieważne, ani tym bardziej jako “coś gorsze” od tego, co często uznaje się jako jedynie słuszne po zmianach posoborowych.

Na miarę swoich możliwości sprawuję Ofiarę Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim. W myśl dokumentu Summorum Pontificum oraz mając na uwadze List do Biskupów z okazji wydania motu proprio Papieża Benedykta XVI, sprawuję również sakramenty (chrzest, pokuta, namaszczenie chorych, małżeństwo). Wspomagam swoją posługą  Duszpasterstwo Tradycji w Archidiecezji Łódzkiejprzy ul. Żubardzkiej 28, w Łodzi.


Po ogłoszeniu papieskiego dokumentu Traditiones Custodes. Ks. Abp Grzegorz Ryś udzielił aprobaty wszystkim kapłanom, którzy o to się zwrócili do Niego, na kontynuowanie posługi w tradycyjnym, klasycznym rycie rzymskokatolickim. Po niezbędnych regulacjach podtrzymał również dotychczasowe miejsca sprawowania mszy św. tradycyjnej.