Pan jest moim Pasterzem i niczego mi nie braknie...

On prowadzi mnie na spokojne wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę! Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach...
Home Events Msza św. trydencka Msza św. – Pierwszy Piątek miesiąca

Msza św. – Pierwszy Piątek miesiąca

W każdy pierwszy piątek miesiąca odprawiana jest w kaplicy pw. Wszystkich Świętych msza św. wotywna ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa (msza św. czytana). Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas nabożeństwa odmawiany jest Akt zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – tekst zamieszczony jest w Reprincie Mszału rzymskiego (mszalika codziennego) w przekładzie i opracowaniu benedyktynów tynieckich, wydanego w Poznaniu w 1963 r., na str. 1466. W mszaliku z 1949 r., na stronie 1771 – opracowanym przez benedyktyna O. G. Lefebvre’a. Tekst podaję również poniżej:

Akt Zadośćuczynienia (Wynagrodzenia) Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Kapłan: “O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy *, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce. Pomni wszelako, że i my sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, żalem przeto najgłębszym przejęci, błagamy przede wszystkim o miłosierdzie dla siebie. Jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić nie tylko za grzechy, któreśmy sami popełnili, ale i za występki tych, co błądzą z dala od drogi zbawienia i zatwardziali w niewierze, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo zdeptawszy obietnice Chrztu świętego, zrzucili z siebie najsłodsze jarzmo Twojego prawa.
Wierni: Za te wszystkie opłakania godne występki, chcemy wynagrodzić i każdy z nich pragniemy naprawić.
Kapłan: A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciwko Tobie i Twoim Świętym, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, bezczeszczenie nawet samego Sakramentu Boskiej miłości przez Jego zaniedbywanie i przez okropne świętokradztwa, wreszcie publiczne wykroczenia narodów wyłamujących się spod praw i kierownictwa ustanowionego przez Ciebie Kościoła.
Wierni: Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie!
Kapłan: A tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych. Przyrzekamy z głębi serca wynagrodzić – o ile za łaską Twoją stać nas będzie – za przeszłe własne grzechy i obojętność na tak wielką miłość Twoją: przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie prawa ewangelicznego, zwłaszcza prawa miłości.
Wierni: Postanawiamy również według sił swoich nie dopuścić do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.
Kapłan: Przyjmij, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby przez wielki dar wytrwania, przez który wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz. Bóg, na wieki wieków.
Wierni: Amen.


ODMAWIANY JEST RÓWNIEŻ
AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

W swoim brzmieniu jest to akt ustanowiony – uzupełniony przez pap. Piusa XI w 1925 r. Został “okrojony” 35 lat później, ponieważ nie pasował dla nadchodzących “dobrych zmian”, które zakwitły na Soborze Watykańskim II. [Okrojony tekst zaznaczony na czerwono]. Próżno szukać więc tego tekstu w modlitewnikach wydanych po roku 1957, jak również w mszalikach, gdzie również wprowadzono nowe brzmienie tego aktu. Znajdziemy ten akt w mszaliku z 1949 r., na stronie 1773, opracowanym przez benedyktyna O. G. Lefebvre’a, którego reprint został wydany w 2022 r. [jest do kupienia w Księgarni Sanktus].

K.: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego.
W.: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy;
K.: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i p ociągnij wszystkich do Świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
W.: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
K.: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu, i racz ich przywieść do światła i królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta Krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół Swój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca, jeden brzmiał głos:
W.: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które nam stało się zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

więcej na ten temat: https://breviarium.blogspot.com/2013/11/akt-poswiecenia-rodzaju-ludzkiego.html

czerwiec 2022

NIE
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
29
30
31
1
2
3
4
Events for 29 maj
Events for 30 maj
Events for 1 czerwiec
Events for 2 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 3 czerwiec
Events for 4 czerwiec
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5 czerwiec
Events for 6 czerwiec
Events for 7 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8 czerwiec
Events for 9 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 10 czerwiec
Events for 11 czerwiec
Brak wydarzeń
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12 czerwiec
Events for 13 czerwiec
Events for 14 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15 czerwiec
Events for 16 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 17 czerwiec
Events for 18 czerwiec
Brak wydarzeń
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19 czerwiec
Events for 20 czerwiec
Events for 21 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22 czerwiec
Events for 23 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 24 czerwiec
Events for 25 czerwiec
Brak wydarzeń
26
27
28
29
30
1
2
Events for 26 czerwiec
Events for 27 czerwiec
Events for 28 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29 czerwiec
Events for 30 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 1 lipiec
Events for 2 lipiec

WIZYTY NA STRONIE

0000656
Visit Today : 8
Visit Yesterday : 38
This Month : 386
This Year : 459
Total Visit : 656
Who's Online : 1
Your IP Address: 3.236.107.249

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.