Czy Traditionis custodes ma zdolność skutków prawnych ze względu na jego fundamentalne fałszerstwa?

Artykuł 1 motu proprio Traditionis custodes brzmi: „Tylko księgi liturgiczne promulgowane przez św. Pawła VI. i św. Jana Pawła II. zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II są wyrazem lex orandi rytu rzymskiego” Tutaj Papież zapewnia, że novus ordo jest jedynym prawem modlitwy w rycie rzymskim. Nie sposób pojąć, jak łączy się ona z historią Kościoła i jego poszanowaniem dla czcigodnych obrzędów starożytności i średniowiecza, których typowym przedstawicielem jest Missale…

Czytaj dalej,,,

JUBILEUSZ 25 LECIA KAPŁAŃSTWA

18 maja 1997 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w Katedrze Przemyskiej, z rąk J.E. Ks. Abpa Józefa Michalika otrzymałem święcenia kapłańskie. W tym roku minęło 25 lat od tamtego wydarzenia. Składam wielkie “Te Deum laudamus” Panu Bogu za niepojęty dla mnie dar i łaskę sakramentu kapłaństwa. W dniach przed rocznicą [15 – 18 maja 2022 r], odprawiłem kapłańskie rekolekcje wraz z braćmi kapłanami, z którymi tego samego…

Czytaj dalej,,,

Konflikt – porażka, czy szansa na wzrost?

Pośród starych notatek, z jakichś rekolekcji lub skupienia, znalazłem skrypt, dotyczący tematu konfliktów we wspólnocie, którym chciałbym się podzielić. Uważam, że zawiera kilka mądrych myśli, które powinni sobie wziąć do serca wszyscy, którzy uczestniczą w jakimkolwiek życiu wspólnotowym, a tym bardziej, jeśli pełni rolę lidera – zelatora – lub przełożonego, tej wspólnoty. A jako, że każdy z nas należy do najważniejszej wspólnoty, którą jest Kościół, z pożytkiem osobistym niech go przeczyta…

Czytaj dalej,,,

Pachamama…

Można by powiedzieć, że Synod Amazoński przeszedł już do historii. Jak wielu doskonale pamięta, w kontekście tego synodu pojawiła się pogańska bogini Pachamama, której figurki zagościły w Ogrodach Watykańskich i były wnoszone do katolickich świątyni w Rzymie. Wszystko odbywało się przy akceptacji najwyższego zwierzchnika Kościoła Katolickiego, Papieża. Mimo, że wszystkie te okoliczności zostały już po wielokroć skrytykowane przez kompetentnych teologów i wielu biskupów, to okazuje się, że jednak wciąż pojawiają się…

Czytaj dalej,,,

Po ogłoszeniu Traditionis custodes

Wielu katolików i kapłanów, nie tylko związanych z tzw. Tradycją, przyjęło z ogromnym zdziwieniem, a wielu ze smutkiem, decyzję Papieża Franciszka wyrażoną w motu proprio Traditionis custodes oraz w liście do biskupów, który uściśla zastosowanie woli papieża. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę zdobytą wiedzę, że tylko w przypadku herezji i błędów w wierze papieże stosowali tak stanowcze orzeczenia, które wchodziły w życie w momencie ogłoszenia. Papież nie dał czasu, który umożliwiłby „spokojne” dostosowanie się do tej „nowej sytuacji”. Jest to co najmniej…

Czytaj dalej,,,

Zaginiona owca

Jest dla nas rzeczą jasną, kiedy słuchamy dziś Słowa Bożego we mszy św., że Bogu zależy na każdym z nas, aby nikt nie wpadł w sidła grzechu i nie został rozszarpany przez nigdy nienasycone zło – szatana, który krąży jak lew, szukając kogo pożreć. Jesteśmy wezwani do czuwania i bycia wyczulonym na pułapki, które zastawia na nas zły duch. Mimo jednak tych przestróg jednak zdarza się, że upadamy w grzech i jesteśmy…

Czytaj dalej,,,

UBÓSTWO

W ostatniej refleksji nad wadami i cnotami zwróciłem uwagę na niewłaściwe podejście do dóbr tego świata; na chciwość, skąpstwo, rozrzutność, marnotrawstwo. Dziś pragnę zatrzymać się nad cnotami, które pozwalają właściwie podejść do tych dóbr, a więc chcę mówić o ewangelicznie rozumianym ubóstwie.Niestety, często spotykamy się z niewłaściwym rozumieniem ewangelicznego pojęcia ubóstwa. Większość odczytuje Ewangelię poprzez pryzmat opisanej w ewangelii sytuacji, kiedy to bogaty człowiek, który przyszedł do Chrystusa, stawia Mu pytanie: Co mam…

Czytaj dalej,,,

CHCIWOŚĆ

Dziś pragnę się zatrzymać nad relacją człowieka do dóbr tego świata. Chęć posiadania mieszka w sercu każdego człowieka. Pragnienie posiadania jest dobre i pochodzi od Boga. Kiedy jednak znajdzie się w myślach słabego człowieka, staje się niebezpieczne. Do jakiego stopnia jest niebezpieczne, świadczy fakt, że Bóg w Dekalogu umieścił przestrogę: Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jest bliźniego. Jeśli w tak krótkiej instrukcji, dotyczącej naszego życia na ziemi, jaką jest…

Czytaj dalej,,,

POKORA

Pokora jest cnotą obecnie prawie zupełnie nieznaną, zapomnianą, przedstawianą w sposób karykaturalny; dlatego bywa nielubiana. Często spotykamy się z karykaturą pokory. Pokazywana jest bardziej jako kompleks niższości. Pokornym wydaje się ten, który twierdzi, że wszyscy ludzie są lepsi od niego, a on jest największym grzesznikiem. Inny znów uważa, że się do niczego nie nadaje i unika każdej odpowiedzialnej funkcji, wycofuje się od razu, gdy pojawia się trudniejsze zadanie. Kompleks…

Czytaj dalej,,,

PYCHA

Wprowadzając was w cykl rozważań dotyczących tajemnicy ludzkiego wnętrza, sfery duchowej, zwróciłem uwagę na to, że wady opierają się na Bożych darach; są ich niewłaściwym wykorzystaniem – karykaturą. Najgroźniejszą z wad jest pycha. Jest ona niewłaściwym wykorzystaniem miłości własnej. Istotnym elementem tej miłości jest ambicja.Bóg powiedział: Miłuj bliźniego jak siebie samego. Przykazał więc miłować drugiego człowieka i polecił także miłować siebie. Każda prawdziwa miłość…

Czytaj dalej,,,