Pachamama…

Można by powiedzieć, że Synod Amazoński przeszedł już do historii. Jak wielu doskonale pamięta, w kontekście tego synodu pojawiła się pogańska bogini Pachamama, której figurki zagościły w Ogrodach Watykańskich i były wnoszone do katolickich świątyni w Rzymie. Wszystko odbywało się przy akceptacji najwyższego zwierzchnika Kościoła Katolickiego, Papieża. Mimo, że wszystkie te okoliczności zostały już po wielokroć skrytykowane przez kompetentnych teologów i wielu biskupów, to okazuje się, że jednak wciąż pojawiają się…

Czytaj dalej,,,

Po ogłoszeniu Traditionis custodes

Wielu katolików i kapłanów, nie tylko związanych z tzw. Tradycją, przyjęło z ogromnym zdziwieniem, a wielu ze smutkiem, decyzję Papieża Franciszka wyrażoną w motu proprio Traditionis custodes oraz w liście do biskupów, który uściśla zastosowanie woli papieża. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę zdobytą wiedzę, że tylko w przypadku herezji i błędów w wierze papieże stosowali tak stanowcze orzeczenia, które wchodziły w życie w momencie ogłoszenia. Papież nie dał czasu, który umożliwiłby „spokojne” dostosowanie się do tej „nowej sytuacji”. Jest to co najmniej…

Czytaj dalej,,,

Zaginiona owca

Jest dla nas rzeczą jasną, kiedy słuchamy dziś Słowa Bożego we mszy św., że Bogu zależy na każdym z nas, aby nikt nie wpadł w sidła grzechu i nie został rozszarpany przez nigdy nienasycone zło – szatana, który krąży jak lew, szukając kogo pożreć. Jesteśmy wezwani do czuwania i bycia wyczulonym na pułapki, które zastawia na nas zły duch. Mimo jednak tych przestróg jednak zdarza się, że upadamy w grzech i jesteśmy…

Czytaj dalej,,,

UBÓSTWO

W ostatniej refleksji nad wadami i cnotami zwróciłem uwagę na niewłaściwe podejście do dóbr tego świata; na chciwość, skąpstwo, rozrzutność, marnotrawstwo. Dziś pragnę zatrzymać się nad cnotami, które pozwalają właściwie podejść do tych dóbr, a więc chcę mówić o ewangelicznie rozumianym ubóstwie.Niestety, często spotykamy się z niewłaściwym rozumieniem ewangelicznego pojęcia ubóstwa. Większość odczytuje Ewangelię poprzez pryzmat opisanej w ewangelii sytuacji, kiedy to bogaty człowiek, który przyszedł do Chrystusa, stawia Mu pytanie: Co mam…

Czytaj dalej,,,

CHCIWOŚĆ

Dziś pragnę się zatrzymać nad relacją człowieka do dóbr tego świata. Chęć posiadania mieszka w sercu każdego człowieka. Pragnienie posiadania jest dobre i pochodzi od Boga. Kiedy jednak znajdzie się w myślach słabego człowieka, staje się niebezpieczne. Do jakiego stopnia jest niebezpieczne, świadczy fakt, że Bóg w Dekalogu umieścił przestrogę: Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jest bliźniego. Jeśli w tak krótkiej instrukcji, dotyczącej naszego życia na ziemi, jaką jest…

Czytaj dalej,,,

POKORA

Pokora jest cnotą obecnie prawie zupełnie nieznaną, zapomnianą, przedstawianą w sposób karykaturalny; dlatego bywa nielubiana. Często spotykamy się z karykaturą pokory. Pokazywana jest bardziej jako kompleks niższości. Pokornym wydaje się ten, który twierdzi, że wszyscy ludzie są lepsi od niego, a on jest największym grzesznikiem. Inny znów uważa, że się do niczego nie nadaje i unika każdej odpowiedzialnej funkcji, wycofuje się od razu, gdy pojawia się trudniejsze zadanie. Kompleks…

Czytaj dalej,,,

PYCHA

Wprowadzając was w cykl rozważań dotyczących tajemnicy ludzkiego wnętrza, sfery duchowej, zwróciłem uwagę na to, że wady opierają się na Bożych darach; są ich niewłaściwym wykorzystaniem – karykaturą. Najgroźniejszą z wad jest pycha. Jest ona niewłaściwym wykorzystaniem miłości własnej. Istotnym elementem tej miłości jest ambicja.Bóg powiedział: Miłuj bliźniego jak siebie samego. Przykazał więc miłować drugiego człowieka i polecił także miłować siebie. Każda prawdziwa miłość…

Czytaj dalej,,,

Wady i cnoty – wstęp

W człowieku są pewne siły, pochodzące od Stwórcy. Do nich należy pragnienie jedzenia, posiadania, znaczenia czy też pożądanie cielesne. Owe siły pochodzą od Boga i są dobre. Ale gdy znajdą się w rękach wolnego człowieka, mogą być, tak jak wszystkie dary Boga, wykorzystane twórczo dla dobra albo też mogą być wykorzystane źle.Rozum i wola, osłabione przez grzech dziedziczny, nie zawsze mądrze kontrolują owe siły. Bywa nawet tak, że człowiek sam je karmi i wtedy…

Czytaj dalej,,,

Opłatek – symbol, którego znaczenie znika nam z oczu

Delikatny niczym płatek śniegu. Cieniuteńki niczym kartka papieru. Jasny niczym puch spadający zimą z nieba. Kruchy niczym ludzkie życie. Ale czy człowiekowi XXI wieku opłatek jest w ogóle do czegoś potrzebny? Komu dziś potrzebna wrażliwość? Po co czystość? Na co delikatność, skoro życie to walka, a okazanie słabości to prośba o problemy? Dzisiejszy człowiek musi reprezentować inne cechy niż te kojarzone z opłatkiem. Nie może pozwolić sobie na kryzysy. Nie może być kruchy, łamać…

Czytaj dalej,,,

“Pro multis” – to znaczy “za wielu” czy “za wszystkich”?

Wzbiera tu i ówdzie mocniejsza dyskusja nad podobno mającym się pojawić nowym mszałem i idącymi wraz z nim zmianami, czyli reforma zreformowanych już kilkukrotnie reform trwa… To, czego moderniści jeszcze nie osiągnęli w dotychczasowych reformach, teraz miałoby zostać “doszlifowane” – zdaje się, że już nie tylko pod ekumenizm w mianowniku. Kontrowersje, delikatnie to nazywając, koncentrują się na mającej nastąpić zmianie w słowach konsekracji drugiej postaci eucharystycznej. Jednak nie jest to rzecz nowa…

Czytaj dalej,,,