ksiądz rzymskokatolicki, Archidiecezja Łódzka data święceń: 18.05.1997 r. - "Hac urget lupus hac canis. Feci, quod potui, faciant meliora potentes"

…prawdziwe dobra kto nam powierzy?

Można by powiedzieć, kiedy tak słuchamy dzisiejszych czytań, że od starożytności do dzisiaj niewiele się zmieniło serce człowieka w odniesieniu do pieniędzy, do ich gromadzenia, do jeszcze większej zachłanności i chciwości. Zawsze gdzieś znajdą się tacy, którzy chcą się bogacić, i to kosztem i tak już biednych. A mówi o tym Prorok Amos, kiedy niejako punktuje bogaczy, którzy aż nie mogą się doczekać, kiedy przeminą dni świąteczne, wolne od pracy, aby mogli wyciskać jeszcze większe zyski,…

Czytaj dalej,,,

KRÓTKI ZBIÓR ZASAD ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

ułożony przez Kardynała Merciera Drodzy Bracia ! Najważniejszą dla każdego z nas rzeczą jest zbawienie duszy. Pragnęlibyśmy nie umierać nigdy, umrzeć wszakże musimy. Pomrzecie, Bracia, wszyscy, a nikt Wam powiedzieć nie może, kiedy ta chwila nastąpi: za lat 10 czy 20, jutro lub może nawet i dzisiaj. Jedyną rzeczą niewątpliwą jest to, że nastąpi dzień, w którym każdy z nas przejdzie z czasu do wieczności. Co się wówczas z nami stanie ?…

Czytaj dalej,,,

Czy Traditionis custodes ma zdolność skutków prawnych ze względu na jego fundamentalne fałszerstwa?

Artykuł 1 motu proprio Traditionis custodes brzmi: „Tylko księgi liturgiczne promulgowane przez św. Pawła VI. i św. Jana Pawła II. zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II są wyrazem lex orandi rytu rzymskiego” Tutaj Papież zapewnia, że novus ordo jest jedynym prawem modlitwy w rycie rzymskim. Nie sposób pojąć, jak łączy się ona z historią Kościoła i jego poszanowaniem dla czcigodnych obrzędów starożytności i średniowiecza, których typowym przedstawicielem jest…

Czytaj dalej,,,

Komu? I w co my wierzymy?

Dzisiejsza Uroczystość nosi popularną nazwę Bożego Ciała. Najświętszy Sakrament to niewyobrażalna świętość i zarazem największy dostępny człowiekowi w życiu doczesnym Skarb. „Eucharystia jest szczytem religii katolickiej, najwyższą formą obcowania z sacrum”. Eucharystia stanowi najwyższy przejaw Bożej mądrości, w przedziwny sposób decydującej się na obecność pod postacią zwykłego ludzkiego pokarmu. Lecz to także, najwyższy przejaw miłości Stwórcy. Owa miłość i mądrość udzielają się czcicielom Najświętszego Sakramentu….

Czytaj dalej,,,

Komunia na rękę w Polsce. Kalendarium “rozcieńczania” wiary w Eucharystię.

Poniższe kalendarium stanowi próbę zebrania najważniejszych wydarzeń i wypowiedzi, związanych z narzucaniem świętokradczej [profanacyjnej]* praktyki Komunii na rękę polskim katolikom. Choć jest prawdopodobne, że pewne informacje umknęły uwadze autorów opracowania, nie zmienia to jednak przerażającej wymowy faktów: Komunia na rękę w Polsce stała się smutną rzeczywistością o wiele szybciej, niż można się było spodziewać. 1991W tekstach roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego wydanych przez Pallotinum postuluje się umożliwienie…

Czytaj dalej,,,

Czego Pani sobie życzy

Najmilsi!Dzięki Bogu i Matce Bożej, kolejny raz w tym roku gromadzimy się na mszy św. i nabożeństwie wynagradzającym – pokutnym w swej istocie, na nabożeństwie fatimskim. Warto, przy okazji tych nabożeństw, sięgać do treści tych objawień, aby sobie tym mocniej uświadomić intencje Matki Bożej, która od maja do października objawiała się dzieciom z Fatimy. Zauważamy w tym wszystkim szczegół, rzecz jakże spójną z innymi objawieniami Matki Bożej, które Kościół…

Czytaj dalej,,,

JUBILEUSZ 25 LECIA KAPŁAŃSTWA

18 maja 1997 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w Katedrze Przemyskiej, z rąk J.E. Ks. Abpa Józefa Michalika otrzymałem święcenia kapłańskie. W tym roku minęło 25 lat od tamtego wydarzenia. Składam wielkie “Te Deum laudamus” Panu Bogu za niepojęty dla mnie dar i łaskę sakramentu kapłaństwa. W dniach przed rocznicą [15 – 18 maja 2022 r], odprawiłem kapłańskie rekolekcje wraz z braćmi kapłanami, z którymi tego…

Czytaj dalej,,,

Wyłączą was z synagog…

J 15:26-27; 16:1-4Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On o mnie świadectwo dawać będzie i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście.To wam powiedziałem, abyście się nie zrażali. Wyłączą was z synagog, a zbliża się godzina, że każdy, kto Was zabijać będzie, uczyni to mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę. A to wam uczynią, bo nie znają Ojca ani Mnie. Ale to wam…

Czytaj dalej,,,

Wszystkie manie progresistów

Emerytowany biskup La Platy Hector Aguer w tekście opublikowanym m.in. na portalu „Rorate Caeli” opisuje wszystkie manie progresywnie nastawionej części katolickich hierarchów i intelektualistów. Przeczytaj, by wiedzieć, czego koniecznie się wystrzegać! Czy jest progresywizm? Mam na myśli progresywizm kościelny, który – podobnie jak progresywizm świecki – zwraca się ku przyszłości, rozumując jakoby świat i Kościół były w ciągłym ruchu, zawsze ewoluując ku temu, co najlepsze. Ten właśnie ewolucjonizm moglibyśmy…

Czytaj dalej,,,

Konflikt – porażka, czy szansa na wzrost?

Pośród starych notatek, z jakichś rekolekcji lub skupienia, znalazłem skrypt, dotyczący tematu konfliktów we wspólnocie, którym chciałbym się podzielić. Uważam, że zawiera kilka mądrych myśli, które powinni sobie wziąć do serca wszyscy, którzy uczestniczą w jakimkolwiek życiu wspólnotowym, a tym bardziej, jeśli pełni rolę lidera – zelatora – lub przełożonego, tej wspólnoty. A jako, że każdy z nas należy do najważniejszej wspólnoty, którą jest Kościół, z pożytkiem osobistym niech go przeczyta…

Czytaj dalej,,,