START!

Laudetur Jesus Christus!

Serdecznie witam Cię!

Zbudowałem tę stronę ze względu na Ciebie, bracie i siostro, ze względu na wszystkich, których Pan Jezus stawia na mojej kapłańskiej drodze. Nie tylko tych, których aktualnie mi powierza, ale również wszystkich, których w życiu spotkałem, a może za szybko minąłem, może czymś zraniłem, zaniedbałem. Z czasem przychodzi głębsza świadomość utraconego, zaniedbanego dobra, świadomość własnych win, wielu niedojrzałości… Chciałbym zatem, przy pomocy takich możliwości, na jakie pozwala to medium, przyczynić się do budowania lub odbudowania dobra duchowego. A być może pomocy i jakiejś służby wobec tych, którzy tutaj trafią. Taką mam intencję, choć nie wiem na ile potrafię jej sprostać, czy potrafię…? Może brzmi to górnolotnie, ale taką mam intencję.

Ale prócz powyższego uzasadnienia jest jeszcze inne, dla którego podjąłem się tutaj publikować.
W świecie, w którym jest tak potężny zalew informacji, tekstów, gadających głów na YouTubowych kanałach, docierających różnych wiadomości przez messengery i FB, ktoś mógłby zapytać: po cóż jeszcze to medium? Rzeczywiście, dla powyższych racji wydaje się czymś nadmiarowym, niepotrzebnym, zbytecznym. Któż zechciałby trawić czas przeglądając jeszcze jedną stronkę jakiegoś księdza..? Ta prosta refleksja każe mi szukać innych racji, dla których byłby sens publikować czy kolportować treści.

Nikt nie ma wątpliwości, że Internet przypomina dziś gigantyczny zbiór, jakoś uporządkowanych zarówno dobrych “rzeczy”, jak i śmieci, treści szkodliwych, albo i niebezpiecznych… Wśród tych dobrych zdarza się znajdywać czasem coś naprawdę cennego. Ważne, by szukać mądrze. Pytanie kluczowe: skąd wiadomo co jest cenne, a co nie? Co znaczy szukać mądrze? Czemu i komu ma służyć moja praca i czas, który mam poświęcać tej stronie?
Odpowiedzi na te pytania są również uzasadnieniem dla istnienia tej strony i celów, jakie sobie postawiłem.

Po pierwsze prawda. Naczelna wartość i zasada. Jak zapisał Jan Paweł II w pierwszych słowach Encykliki Veritatis Splendor, ludzie uświęcają się przez posłuszeństwo prawdzie (VS 1). Prawda pierwsza rozstrzyga czy coś jest godne uwagi czy nie, czy jest wartością czy śmieciem. Nie zamierzam więc publikować niczego, co nie jest prawdą – gdybym zaś błędnie uznał coś za prawdę, będę wdzięczny za zwrócenie uwagi i wskazanie błędu. To dążenie do prawdy stawiam sobie jako cel najważniejszy – bez względu na to, kogo lub czego dotyczy dochodzenie prawdy. Cnota prawdy sie nie boi. Rzecz jasna, że nie jestem w takiej możliwości, aby objąć swoim zainteresowaniem zbyt wielu wątków, a tylko te, z którymi w jakiś sposób skonfrontuje mnie codzienność mojego życia.

Po drugie mądrość. W najprostszym rozumieniu to umiejętność korzystania z wiedzy, narzędzi i czasu, by czynić dobro. Do tak pojmowanej mądrości, jako wierzący w Boga, muszę dodać bojaźń Bożą (bojaźń Boża początkiem mądrości – por. Syr 1, 14), czyli liczenie się z tym, że przed Bogiem również odpowiadam, jak korzystam z Jego darów i jak respektuję Boże prawo, a jako ksiądz, co przekazuję innym, czyli odpowiedzialność za słowo.

Po trzecie cel ostateczny. Zasadniczy cel, któremu podporządkowuję to, co zamierzam upubliczniać jest zbawienie dusz! Brzmi może staroświecko i znów górnolotnie, ale całkowicie i wyczerpująco w określeniu oraz umotywowaniu całości moich starań, jak i poświęconego czasu.

Serdecznie zapraszam do czytania i rozmyślania!

 


NAJNOWSZE ARTYKUŁY NA STRONIE


 • Czy Traditionis custodes ma zdolność skutków prawnych ze względu na jego fundamentalne fałszerstwa?
  Artykuł 1 motu proprio Traditionis custodes brzmi: „Tylko księgi liturgiczne promulgowane przez św. Pawła VI. i św. Jana Pawła II. zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego…
 • Komu? I w co my wierzymy?
  Dzisiejsza Uroczystość nosi popularną nazwę Bożego Ciała. Najświętszy Sakrament to niewyobrażalna świętość i zarazem największy dostępny człowiekowi w życiu doczesnym Skarb. „Eucharystia jest…
 • Komunia na rękę w Polsce. Kalendarium “rozcieńczania” wiary w Eucharystię.
  Poniższe kalendarium stanowi próbę zebrania najważniejszych wydarzeń i wypowiedzi, związanych z narzucaniem świętokradczej [profanacyjnej]* praktyki Komunii na rękę polskim katolikom. Choć jest prawdopodobne,…
 • Czego Pani sobie życzy
  Najmilsi!Dzięki Bogu i Matce Bożej, kolejny raz w tym roku gromadzimy się na mszy św. i nabożeństwie wynagradzającym – pokutnym w swej istocie, na nabożeństwie fatimskim. Warto,…
 • JUBILEUSZ 25 LECIA KAPŁAŃSTWA
  18 maja 1997 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w Katedrze Przemyskiej, z rąk J.E. Ks. Abpa Józefa Michalika otrzymałem święcenia kapłańskie. W tym roku…
 • Wyłączą was z synagog…
  J 15:26-27; 16:1-4Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On o mnie świadectwo…
 • Wszystkie manie progresistów
  Emerytowany biskup La Platy Hector Aguer w tekście opublikowanym m.in. na portalu „Rorate Caeli” opisuje wszystkie manie progresywnie nastawionej części katolickich hierarchów i intelektualistów. Przeczytaj,…
 • Konflikt – porażka, czy szansa na wzrost?
  Pośród starych notatek, z jakichś rekolekcji lub skupienia, znalazłem skrypt, dotyczący tematu konfliktów we wspólnocie, którym chciałbym się podzielić. Uważam, że zawiera kilka mądrych…
 • Wspomnienie wiernych zmarłych – 2 XI 2021 r.
  Często z głębokim zamyśleniem stajemy w tych listopadowych dniach na cmentarzach. Być może częściej, niż w inne dni roku, rozmyślamy o tajemnicy życia i śmierci. Wczoraj…
 • “My, którzy mieliśmy być uzdrowieniem dla świata, sami złapaliśmy chorobę…”
  Jak już doskonale wiemy, 15 sierpnia – to wyjątkowy dzień, pośród świąt, jakie obchodzimy w naszym kraju. Święto kościelne i państwowe związane z uroczystością…